Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbi iz čl.37 stav 3. i čl.61. Zakona o trgovini (Sl.glasnik RS 105/2019), člana 42 Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine ( Sl.glasnik BiH 25/2006 i 88/2015 ) te člana 59. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (Sl.glasnik RS 6/12 ) privredno društvo Sladaboni d.o.o. Banjaluka., svoje cјenjene korisnike, koji robu kupuju putem internet sajta www.knjizarakultura.com

O B A V J E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta  www.knjizarakultura.com  obavlja u okviru registrovane djelatnosti privrednog društva Sladaboni d.o.o. Banja Luka, adresa za izjavljivanje reklamacije je: reklamacije@knjizarakultura.com;

- da se osnovne karakteristike robe mogu naći na sajtu www.knjizarakultura.com;

- da se prema važećim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj  (Zakon o trgovini i Zakon o zaštiti potrošača) ) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.knjizarakultura.com smatra prodajom na daljinu;

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.knjizarakultura.com posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji; 

- da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;

- da su sve cijene izražene sa uračunatim PDV-om;

- da je usluga isporuke robe besplatna za narudžbe koje su veće od 100,00 KM;

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 do 7 radnih dana putem kurirske službe koju birate u korpi, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE;

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.knjizarakultura.com;

- da potrošač robu, koju kupuje putem internet sajta www.knjizarakultura.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, žiralno putem banke ili pošte,  kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

- da potrošač prilikom kreiranja narudžbe pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je sajt www.knjizarakultura.com dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavijestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.  Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Sladaboni d.o.o. Banja Luka;

- da u slučaju prijema robe, ukoliko  potrošač ustanovi da artikal želi da zamjeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zamjeniti artikal u roku od 15 dana na način kako je to definisano na strani ZAMJENA;

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE;

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani  REKLAMACIJE;

S poštovanjem,                                  
Sladaboni d.o.o. Banjaluka