Klub povjerenja

Postanite član Kluba povjerenja "Knjižara KULTURA"

Članstvo u Klubu stiče se kupovinom, u našim knjižarama, u iznosu od 100,00 KM ili više i aktivira se u roku od 48 sati. ​

Šta dobijate učlanjenjem u Klub povjerenja

 Učlanjenjem u Klub naši kupci stiču pravo na popust od 3% na maloprodajne cijene u našim knjižarama.

 Redovni kupci – članovi Kluba imaju mogućnost da svoj popust povećaju do maksimalnih 10%.

 Svaka kupovina, koju član Kluba obavi u  Knjižari, evidentira se na račun člana, i u odnosu na zbirni iznos kupovine, popusti se povećavaju prema sljedećoj skali: ​
100,00-500,00 KM  visina popusta 3% ​
500,01-700,00 KM visina popusta 5%
​ 700,01-1000,00 KM visina popusta 7%
​ 1000,01-1500,00 KM visina popusta 10%

 Svaku kalendarsku godinu podijelili smo na četiri tromjesečja (kvartala): januar–mart, april–jun, jul–septembar i oktobar–decembar.

 U slučaju da u toku jednog kvartala član kluba ne obavi kupovinu, popust mu se umanjuje za jednu stepenicu na skali. ​

Ukoliko se u dva uzastopna kvartala ne obavi kupovina, popust se smanjuje na startnih 3%.

 Članstvo u Klubu prestaje kada prođu četiri uzastopna kvartala (1 godina)  bez registrovane kupovine.

Uslovi i prava korištenja 

Učlanjenjem u Klub, član dobija numerisanu elektronsku karticu koja mu omogućava navedene popuste.

 Prilikom svake naredne kupovine obavezno je posjedovanje elektronske članske kartice, jer se samo na taj način mogu ostvariti navedeni popusti. 

Korisnik kartice je dužan da na zahtjev zaposlenog u Knjižari pokaže identifikacioni dokument čime se može utvrditi njegov identitet.

 Osoba kojoj je izdata ova kartica jedina je ovlaštena za njeno korištenje.

U slučaju gubitka članske kartice, član kluba može tražiti da mu se dostavi nova elektronska kartica na e-mail: e-knjizara@knjizarakultura.com 

Članski popust se ne može sabirati sa ostalim akcijama i popustima u našim knjižarama. 

 Knjižara KULTURA zadržava pravo promjene pravilnika Kluba povjerenja.

Kontakt 

 Sve pitanja i informacije u vezi sa Klubom povjerenja "Knjižara KULTURA" možete dobiti na e-mail: e-knjizara@knjizarakultura.com ili telefonom 051 303 460.